fbpx

Pielgrzymka to szczególny rodzaj podróży w celu „bliższego spotkania z Bogiem i Jego świętymi oraz uzyskania szczególnych łask” [Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006, s 603]. To zatem wyjazd wymagający odmiennego podejścia do organizacji i realizacji niż w przypadku wyjazdu turystycznego. Dbając o duchowe przeżycia pielgrzymów układamy programy tak, aby odwiedzając miejsca ważne z uwagi na ich wyjątkowy charakter, zawsze znajdować czas na indywidualną modlitwę i zadumę, a przede wszystkim na Eucharystię sprawowaną w miejscach godnych i szczególnych.

Prezentowane poniżej programy przeznaczone są zarówno dla klientów indywidualnych (wycenione z podanymi datami, na które można się zapisać kontaktując z biurem), jak też dla grup zorganizowanych (propozycje programowe, bez dat i z przybliżoną ceną). Zapraszamy do współpracy organizatorów grup – kapłanów, zgromadzenia zakonne, przedstawicieli grup parafialnych, szkół, ruchów, stowarzyszeń i wspólnot katolickich. Jesteśmy w stanie przedstawić wiele innych propozycji pielgrzymek do zaproponowanego przez organizatora grupy miejsca i dostosować program do potrzeb i duchowych pragnień uczestników, biorąc pod uwagę miejsce wyjazdu z obszaru Polski (względy logistyczne związane z czasem przejazdu), liczbę osób i środek transportu (autokar, bus, samolot, prom) oraz możliwości czasowe i budżetowe grupy.

 

Kraj: Polska
Czas pobytu: 3 dni

Kraj: Polska
Czas pobytu: 4 dni

Kraj: Polska
Czas pobytu: 7 dni

Kraj: Chorwacja, Bośnia i Hercegowina
Czas pobytu: 6 dni

Kraj: Chorwacja, Bośnia i Hercegowina
Czas pobytu: 8 dni

Kraj: FRANCJA - HISZPANIA
Czas pobytu: 8 dni

Kraj: PORTUGALIA
Czas pobytu: 8 dni

Kraj: Słowenia, Austria
Czas pobytu: 6 dni

Kraj: Słowenia, Austria
Czas pobytu: 8 dni

Kraj: Słowenia
Czas pobytu: 7 dni

Kraj: Czechy
Czas pobytu: 5 dni

Kraj: Litwa
Czas pobytu: 3 dni

Kraj: Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Włochy
Czas pobytu: 10 dni

Kraj: Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Włochy
Czas pobytu: 10 dni

Kraj: BOŚNIA I HERCEGOWINA, CZARNOGÓRA, ALBANIA, MACEDONIA, SERBIA
Czas pobytu: 12 dni

Kraj: BOŚNIA I HERCEGOWINA, CZARNOGÓRA, ALBANIA MACEDONIA, SERBIA
Czas pobytu: 13 dni

Kraj: Rumunia, Węgry, Serbia
Czas pobytu: 13 dni